AALBORG KLOAKSERVICE​

​Effektiv & hurtig service

fokus_arrow

 tele98 38​ 26 00

Aks modtagerstation​

​AKS Modterstation/Aalborg kloakservice er miljøgodkendt til bortkørsel samt behandling af olie holdigt spildevand og olieprodukter. ligeledeles er vi godkendt til aflæsning af sand fra sandfang og vejbrønde, Endvidere udfører vi slamsugning og transport af alt flydende affald.

*Modtagning og behandling af olieholdigt spildevand

​*Olie-benzinudskillere

​*Oliebaseret borevæske (boremudder m.m.)

​*Bundslam/slopolie m.m. fra skibe

​*Olieholdigt vand fra olieseparatorer

​*Olieaffald fra sandfang

​*Vandigt affald indeholdende farlige stoffer (tungmetaller)

​*Vandigt flydende affald fra røggasrensning

​*Modtagning af fejesand samt sand fra sandfang

​*Alt modtagning af affald indvejes på verificeret vægt op til 60 T

​*Alt affald registreres til miljøstyrelsens indrapporteringcentral

Miljøgodkendelse kan downloades som pdf her.


Vi ser frem til at hører fra jer mvh AKS Modtagerstation/Aalborg Kloakservice
opstat vil være 15/9-2014. billeder er undervejs.

Skal vi tales ved?​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Jyllands-afdelingen

Dansk Røgvekslerrensning

Ferslevvej 45, 9230 Svenstrup

​Telefon: 98 38 26 00

Fax: 98 38 26 64

E-mail: ja@aakloak.dk

CVR: 13158800

Sjællands-afdelingen

Dansk Røgvekslerrensning

Thorsmosevej 7, 3200 Helsinge

Telefon: 70 20 26 77

Fax: 48 79 87 08

E-mail: ja@aakloak.dk

CVR 13158800

AALBORG KLOAKSERVICE ApS
Ferslevvej 45
9230 Svenstrup
Tlf.: 98382600
CVR: 13158800

jarytter@c.dk